TAŞIMA İHALESİ İLAN METNİ

ÇILDIR MERKEZDEN ÇILDIR İLKOKULU´NA YAPILACAK OLAN ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINA AİT İHALE İLANIDIR.

İhalenin yapılacağı yer ve adres: Çıldır İlkokulu Md.yard.odası/ YeniMah. Evren sok.no:59/5 Çıldır ARDAHAN

OKULUN TELEFON NO:4783112220

İŞİN NİTELİĞİ VE YERİ: Çıldır Merkezden Çıldır İlkokulu´na Öğrenci Taşımacılığı

Taşınacak öğrenci sayısı:90

Taşınacak gün sayısı:146

Okulun Mail adresi: 751478@meb.k12.tr

İhalenin tarihi ve saati:05/11/2018 Saat: 9.00

Şartname Ve Eklerin Alınacağı Yer: Çıldır İlkokulu Müdürlüğünden Ücretsiz Olarak Alınabilecektir.

SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİNİN HANGİ TARİH VE SAATLERDE YAPILACAĞI :

1) Öğrenciler hafta içi hergün sabahları saat 08.10 da okula getirilmiş olacaktır.

2) Öğlen 11.40 ta okul önünden alınarak evlerine götürülecektir.

3) Öğrenciler saat 13.00 da okul önüne getirilmiş olacaktır.

4) Öğrenciler 14.30 da okul bahçesinden alınarak evlerine götürülecektir.

OKUL SERVİS ARAÇLARI TAŞIMA İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

A)Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa fax numarası ve elektronik posta adresi.

B)Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

C)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

D)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilerde de üçtebirinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

E)Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

F)Tahvit ve veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde iseokul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri

G)Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi.

 Yazdır

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin  Beğen | 1  kişi beğendi